Uslovi korišćenja

Sve informacije, izrada i uređenje sajta www.leksgroup.com, kao i samo ime sajta su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima. Svaka upotreba izvan tog konteksta - objavljivanje teksta ili dela teksta na drugom mestu bez znanja www.leksgroup.com; čuvanje baze podataka u komercijalne svrhe; širenje informacija u bilo kom obliku, za bilo koju namenu i u bilo kom mediju ili kompjuterskom okruženju; kao i svaki oblik komercijalne upotrebe-su zabranjeni i biće najstrožije kažnjeni u skladu sa zakonom.