JOŠ JEDNA NAGRADA ZA KVALITET FABRICI BERBENTINA FABERA / 01.08.2014

Italijanska fabrika  Berbentina, u kojoj se proizvode aspiratori Faber i Eurolux by Faber, dobila je za treću uzastopnu godinu, Nagradu za neprestano poboljšanje kvaliteta grupe Faber.

Visoki standardi za kvalitet, minimalne marže otpada tokom proizvodnih postupaka,odlični rezultati u pogledu efikasnosti i optimizacije proizvodnih faza i , ne na poslednjem mestu, postizanje 1700 dana bez incidenta, što je apsolutni rekord u sektoru električnih aparata: ovo su ključni faktori zbog kojih je italijanska fabrika Faber u Sasoferatu nadmašila proizvodne fabrike  grupe u Argentini, Švedskoj i Turskoj.

"Uvek sam govorio da naša fabrika mora da kombinuje japansku metodičnost, nemačku preciznost, američku fleksibilnost i italijansku kreativnost i duh. Ali, zasluga za naš uspeh prvenstveno se nalazi u našem neprocenjivom ljudskom kapitalu, pošto kvalitet fabrike odgovara kvalitetu ljudi koji rade u njoj."- rekao je direktor Berbentina Đorđo Rosi.

Nagrada za kvalitet se dodeljuje po deveti put, a fabrika za proizvodnju aspiratora Berbentina je već sedam puta dobitnik.Nagrada se utvrđuje na osnovu određenih ciljeva za poboljšanje performansi u odnosu na prethodnu godinu i to u osam kategorija: tehnološki nedostaci, vrednosti industrijskog otpada, neophodnost tehničke pomoći, unutrašnje kontrole, efikasnost, kvalitet usluga, bezbednost i zaštita čovekove okoline.